logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Ogłoszenie naboru na stanowisko – Młodszy Informatyk – Sekcja Wsparcia Użytkownika (helpdesk)

Ogłoszenie naboru na stanowisko – Młodszy Informatyk – Sekcja Wsparcia Użytkownika (helpdesk)

Ogłoszenie naboru na stanowisko – Młodszy Informatyk – Sekcja Wsparcia Użytkownika (helpdesk)

Data dodania:
4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław
Ośrodek Informatyki

Wymagania w stosunku do kandydatów

Wymagania niezbędne:

wykształcenie min. średnie techniczne,
komunikatywność,
umiejętność pracy pod presja czasu,

Wymagania dodatkowe:

język angielski w stopniu średnim.

Zakres obowiązków na podanym stanowisku

przyjmowanie i obsługa zgłoszeń awarii występujących u użytkowników końcowych,
usuwanie awarii zgłaszanych przez użytkowników - w zakresie swojej wiedzy i kompetencji,
instalacja i aktualizacja oprogramowania,
konfigurowanie komputerów i urządzeń peryferyjnych,
utrzymywanie standardów określonych w zakresie polityki bezpieczeństwa,
wsparcie w wykonaniu oraz utrzymaniu sieci teleinformatycznych,
doraźne oraz zaplanowane diagnozowanie uszkodzeń, naprawa, czyszczenie i konserwacja sprzętu,
prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą zgłoszeń i awarii,
obsługa systemów informatycznych znajdujących się na serwerach zewnętrznych,
obsługa incydentów związanych z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych na pierwszym etapie,
przedstawienie propozycji nowych rozwiązań oraz rozwoju systemów i sieci teleinformatycznych,
udział w zabezpieczaniu dyżurów w sytuacjach kryzysowych oraz ćwiczeniach,
przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji wewnętrznej,
wykonywanie innych prac pomocniczych i doraźnych.

Oferujemy

stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
świadczenia socjalne, w tym: dofinansowanie wczasów, kolonii, karnetów sportowych dla pracowników i ich rodzin oraz system zapomóg,
możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty

CV

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać na adres: hr@4wsk.pl, w terminie: do 26 kwietnia 2024 r. do godz. 12.00. W tytule wiadomości prosimy podać nazwę stanowiska. Informujemy iż skontaktujemy się tyko z wybranymi kandydatami. Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław. Dane osobowe Kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a podanie Szpitalowi danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są na stronie internetowej www.4wsk.pl w Zakładce RODO – Klauzula informacyjna nr V dla osób, z którymi 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu prowadzi proces rekrutacyjny, oraz w Dziale Kadr.

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content