logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Ogłoszenie naboru na stanowisko – Księgowa

Ogłoszenie naboru na stanowisko – Księgowa

Ogłoszenie naboru na stanowisko – Księgowa

Data dodania:
4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław
Pion Głównego Księgowego

Wymagania w stosunku do kandydatów

Wymagania niezbędne:

wykształcenie wyższe lub średnie,
w przypadku wykształcenia średniego 4 lata doświadczenia zawodowego,

Wymagania dodatkowe:

znajomość obsługi MS Office, w tym bardzo dobra znajomość programu Excel.

Zakres obowiązków na podanym stanowisku

Terminowe wystawianie faktur sprzedaży zgodnie z zawartymi umowami oraz na podstawie danych otrzymanych z Działu Rozliczeń i Statystyki,
Prawidłowe ujmowanie na kontach syntetycznych i analitycznych w systemie finansowo-księgowym rozrachunków z odbiorcami oraz przychodów ze sprzedaży,
Prowadzenie i uzgadnianie rejestru VAT należnego oraz terminowe przekazywanie danych do sporządzenia deklaracji z zakresu podatku VAT.

Oferujemy

stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
świadczenia socjalne, w tym: dofinansowanie wczasów, kolonii, karnetów sportowych dla pracowników i ich rodzin oraz system zapomóg,
możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty

CV

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy przesyłać na adres: hr@4wsk.pl, w terminie: do 26 lipca 2024 r. do godz. 12.00. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław. Dane osobowe Kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a podanie Szpitalowi danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są na stronie internetowej www.4wsk.pl w Zakładce RODO – Klauzula informacyjna nr V dla osób, z którymi 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu prowadzi proces rekrutacyjny, oraz w Dziale Kadr.

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content