logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Ogłoszenie naboru na stanowisko – Kierownik RCMC

Ogłoszenie naboru na stanowisko – Kierownik RCMC

Ogłoszenie naboru na stanowisko – Kierownik RCMC

Data dodania:
4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław
Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

Wymagania w stosunku do kandydatów

Wymagania niezbędne:

wykształcenie wyższe;
minimum 3 lat doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku;
zaawansowana znajomość języka angielskiego (C1).

Wymagania dodatkowe:

wiedza i doświadczenie w zakresie rozwijania nowych narzędzi informatycznych w tym m.in. ich zastosowanie w połączeniu z metodami współczesnej biologii molekularnej, nadzorowaniu i uczestniczeniu w testach i wdrożeniach systemów IT;
sprawne funkcjonowanie poprzez integrację, analizę, przetwarzanie i udostępnianie zbieranych danych w zależności od profilu naukowego RCMC w rozumieniu obszarów terapeutycznych w których jednostka prowadzi badania naukowe.

Zakres obowiązków na podanym stanowisku

kierowanie i nadzór nad podległymi pracownikami;
organizowane pracy podległych pracowników oraz rozliczanie pracowników z wyników pracy, osiągniętych celów;
nadzór nad wymianą informacji w zespole projektowym;
raportowanie działań zespołu projektowego;
planowanie i stawianie zadań w projekcie z uwzględnieniem współpracy, koordynacji, komunikacji, a także zarządzania skomplikowanymi zależnościami zasobów w zespole.

Oferujemy

stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
świadczenia socjalne, w tym: dofinansowanie wczasów, kolonii, karnetów sportowych dla pracowników i ich rodzin oraz system zapomóg,
możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty

CV
kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy przesłać na adres: hr@4wsk.pl, w terminie: do 23 lutego 2024 r. do godz. 12.00. W temacie wiadomości prosimy podać nazwę stanowiska. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław. Dane osobowe Kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a podanie Szpitalowi danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są na stronie internetowej www.4wsk.pl w Zakładce RODO – Klauzula informacyjna nr V dla osób, z którymi 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu prowadzi proces rekrutacyjny, oraz w Dziale Kadr.

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content