logo bip
Szukaj
Close this search box.
Poczta
elektroniczna

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Ogłoszenie naboru na stanowisko – Biostatystyk 1/2 etatu

Ogłoszenie naboru na stanowisko – Biostatystyk 1/2 etatu

Ogłoszenie naboru na stanowisko – Biostatystyk 1/2 etatu

Data dodania:
4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław
Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

Wymagania w stosunku do kandydatów

Wymagania niezbędne:

wykształcenie wyższe medyczne lub pokrewne,
co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego,

Wymagania dodatkowe:

doświadczenie w badaniach naukowych i klinicznych,
znajomość programów do analizy statystycznej danych biomedycznych,
język angielski na poziomie B2.

Zakres obowiązków na podanym stanowisku

analiza statystycznych zmiennych zgodni z wytycznymi ICH E9 dla badań klinicznych,
wdrażanie rozwiązań wpływających na efektywniejszy przepływ danych w systemie CWBK,
współpraca z zespołami klinicznymi w przygotowaniu usprawnień w działalności CWBK,
projektowanie planów statystycznych badań oraz obliczanie mocy testów wraz z liczebnością badanej próby,
wykonywanie analiz statystycznych na etapie projektowania badań klinicznych i projektów naukowych,
konsultowanie analiz statystycznych wyników z badań klinicznych na potrzeby publikacji naukowych,
wykonywanie zadań zleconych przez Dyrektora CWBK oraz wykonywanie innych zadań wynikających z działalności CWBK,
tworzenie i aktualizacja SOP.

Oferujemy

stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
świadczenia socjalne, w tym: dofinansowanie wczasów, kolonii, karnetów sportowych dla pracowników i ich rodzin oraz system zapomóg,
możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty

CV,
kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy przesłać na adres: hr@4wsk.pl, w terminie: do 31 maja 2024 r. do godz. 12.00. W temacie wiadomości prosimy podać nazwę stanowiska. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław. Dane osobowe Kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a podanie Szpitalowi danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są na stronie internetowej www.4wsk.pl w Zakładce RODO – Klauzula informacyjna nr V dla osób, z którymi 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu prowadzi proces rekrutacyjny, oraz w Dziale Kadr.

 

Numer telefonicznej informacji – 261 660 373.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.00 – 15.00.

Skip to content