ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ
4 WSK z P WROCŁAW
 
foto
buttonZakład Medycyny Nuklearnej 4WSKzP posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.Badania scyntygraficzne i terapie izotopowe wykonywane są bezpłatnie w trybie ambulatoryjnym na podstawie skierowania z poradni specjalistycznej

Istnieje możliwość płatnego wykonania procedur dla osób nie ubezpieczonych lub nie posiadających odpowiedniego skierowania, zgodnie  z aktualnym cennikiem zatwierdzonym przez Komendanta Szpitala.
O NAS
Medycyna Nuklearna w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu istnieje od 1967 roku. Początkowo, jako Gabinet Izotopowy w strukturach Zakładu Analityki Lekarskiej, w którym wykonywane były badania scyntygraficzne i radioimmunologiczne.

Od 1998 roku jako samodzielny Zakład Medycyny Nuklearnej, który prowadzi:
1. nowoczesną narządową diagnostykę scyntygraficzną, zarówno planarną jak i tomograficzną (SPECT),
2. terapie izotopowe:
a) tarczycy,
b) przerzutów nowotworowych do kości,
c) wysięków stawowych (synowektomie izotopowe)

Zakład Medycyny Nuklearnej 4 WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu spełnia wszystkie wymagania przepisów ochrony radiologicznej dla pracowni izotopowych klasy II zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 29 listopada 2000r  "Prawo Atomowe".

Zakład posiada aktualne zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na stosowanie wszystkich, wykorzystywanych w medycynie, izotopów promieniotwórczych do diagnostyki i terapii.

PERSONEL
Pracownicy naszego zakładu to wysoko wykwalifikowani lekarze specjaliści medycyny nuklearnej, technicy i pielęgniarki, służący swoją wiedzą i doświadczeniem wszystkim pacjentom zgłaszającym się na badania izotopowe.

Nasz personel jest znakomicie wyszkolony w najnowocześniejszych technikach obrazowania, które stosuje w codziennej pracy.

Dlatego możecie być Państwo pewni, że Wasze badania scyntygraficzne, radioimunologiczne czy terapie izotopowe zostaną wykonane według najlepszych możliwych standardów.
PRACOWNICY ZAKŁADU MEDYCYNY NUKLEARNEJ
LEKARZE          
kierownik ppłk lek med. Piotr Piwkowski
Kierownik Zakładu
specjalista medycyny nuklearnej
lekarz dr n. med. Andrzej Kołodziejczyk
Konsultant-Koordynator
specjalista medycyny nuklearnej
lekarz dr n. med. Adam Macioszek
Starszy Asystent Zakładu
specjalista medycyny nuklearnej

FIZYCY          
           
Fizyk mgr. Jacek Żebrowski
Z-ca Kierownika Zakładu
specjalista fizyki medycznej, inspektor ochrony radiologicznej
       

TECHNICY          
           
technik Michał Pietraszek
Technik elektroradiologii
technik Rafał Loho
Licencjat Elektroradiologii
technik Marta Wlaszczyk
Licencjat Elektroradiologii
           

PIELĘGNIARKI          
           
pielegniarka Ewa Stankiewicz
Licencjat Pielęgniarstwa
pielegniarka Jolanta Gil
Licencjat Pielęgniarstwa
pielegniarka Renata Has
Licencjat Pielęgniarstwa

ADMINISTRACJA          
           
sekretarka Beata Michalska-Lubowiecka
Sekretarka medyczna
administracja Małgorzata Skrzyńska
Rejestratorka
administracja Anna Hoffman
ReferentZAKŁAD medycyny nuklearnej
4 WSK Z Polikliniką

ul. Rudolfa Weigla 5
50-981 Wrocław

Telefon: 261660406
Fax: 261660115


internet  4wsk.pl/pl/izotopy/
email  izotopy@4wsk.pl


Copyright © 2017 ZMN 4WSKzP. All rights reserved.

Created by: Piotr Fedyk