Realizowane projekty

 
PROJEKTY REALIZOWANE W CENTRUM WSPARCIA BADAŃ KLINICZNYCH
 
  1. Tworzenie i rozwój Centrów Wsparcia Badań Klinicznych (2021/ABM/04/ kwota dofinansowania: 8 530 437,48 zł)

  2. INFERRECT: wpływ dożylnego leczenia karboksymaltozą żelazową na śmiertelność i chorobowość z przyczyn sercowo-naczyniowych, oraz na jakość życia pacjentów z zawałem serca i towarzyszącym niedoborem żelaza (2019/ABM/01/ kwota dofinansowania: 29 004 682,00 zł)

  3. Wdrożenie i testowanie pilotażowych rozwiązań telemedycznych w zakresie modelu "Geriatria" we Wrocławiu i w woj. dolnośląskim w latach 2022-2023

  4. Wdrożenie i testowanie pilotażowych rozwiązań telemedycznych w zakresie modelu "Choroby przewlekłe" we Wrocławiu i woj. dolnośląskim w latach 2022-2023

  5. Ocena bezpieczeństwa i efektywności klinicznej stent-graftów aortalnych modelowanych przy użyciu innowacyjnej technologii drukowania modeli w formacie 3D - wieloośrodkowe badanie randomizowane (2020/ABM/01 kwota dofinansowania: 14 218 910,20 zł)

  6. Ocena bezpieczeństwa i skuteczności dwóch opartych na tikagrelorze strategii deeskalacji leczenia przeciwpłytkowego w ostrym zespole wieńcowym: randomizowane, wieloośrodkowe, podwójnie zaślepione badanie kliniczne ELECTRA RTC (2019/ABM/01 kwota dofinansowania: 18 822 037,50 zł)

  7. Wsparcie specjalistyczne dla mieszkańców Wrocławia z zaburzeniami snu po przebytym COVID-19 (Gmina Wrocław, kwota dofinansowania: 80 tys.)

  8. KardioPROTEekCja dapagliflozyną u chorych na raka piersi leczonych anTrAcyklinAmi – PROTECTAA (protect against antracycline) TRIAL;  kwota dofinansowania: 9 681 497,20 zł.