Adres email:

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe:

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław
NIP: 899 222 89 56lewy
ISO 9001:2015


Projekty Europejskie

Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19.Zakup aparatury medycznej dla Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu - ETAP IIIE-Zdrowie - poprawa e-dojrzałości e-usług publicznych w 4WSzKZP SP ZOZ we WrocławiuUtworzenie referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności w 4.Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu Ograniczanie negatywnych skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 poprzez wsparcie podmiotów leczniczych w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2Narodowa Strategia Onkologiczna? Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej w ramach programu wieloletniego Narodowej Strategii Onkologicznej?Program bezpłatnego wsparcia specjalistycznego dla mieszkańców Wrocławia z zaburzeniami snu po przebytym COVID-19NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA - Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego w 2022 r.Wdrożenie i testowanie pilotażowych rozwiązań telemedycznych w zakresie modelu "Choroby przewlekłe" we Wrocławiu i woj. dolnośląskim w latach 2022-2023. Finansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i budżetu państwa.Wdrożenie i testowanie pilotażowych rozwiązań telemedycznych w zakresie modelu "Geriatria" we Wrocławiu i woj. dolnośląskim w latach 2022-2023. Finansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i budżetu państwa.Wsparcie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom onkologicznym. Oś priorytetowa XI REACT-EUNARODOWY PROGRAM CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA NA LATA 2022-2032 Modernizacja infrastruktury i doposażenie podmiotów leczniczych Inwestycje w system opieki kardiologicznejNARODOWY PROGRAM TRANSPLANTACYJNY Zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapiiNARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca dla torakochirurgii