Adres email:

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe:

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław
NIP: 899 222 89 56lewy
ISO 9001:2015


Program bezpłatnego wsparcia specjalistycznego dla mieszkańców Wrocławia z zaburzeniami snu po przebytym COVID-19