Adres email:

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe:

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław
NIP: 899 222 89 56lewy
ISO 9001:2015


Narodowa Strategia Onkologiczna? Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej w ramach programu wieloletniego Narodowej Strategii Onkologicznej?