Kontakt

 

 • REJESTRACJA:
  • lekarze POZ - 71 72 10 555, 261 660 555
  • poradnie specjalistyczne - 71 72 10 555, 261 660 555 (w godz. 11-18)
  • poliklinika stomatologiczna - kontakt do gabinetów
  • laboratorium - 261 660 402 (w godz. 7-14.30)
  • RTG, TK, MRI - 261 660 479
    
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy -  261 660 130 (rejestracja, triage medyczny)
 • Ośrodek Chorób Serca - 261 660 250
 • Kardiologia - 261 660 458
 • Kardiochirurgia - 261 660 417
 • Chirurgia naczyniowa - 261 660 358
 • Chirurgia ogólna - 261 660 247
 • Ortopedia i traumatologia - 261 660 330
 • Neurochirurgia - 261 660 379
 • Chirurgia szczękowo-twarzowa - 261 660 302
 • Klinika Chorób Wewnętrznych - 261 660 599
 • Urologia - 261 660 668
 • Anestezjologia i intensywna terapia - 261 660 420
 • Otolaryngologia - 261 660 302
 • Dermatologia - 261 660 336
 • Psychiatria - 261 660 723
 • Neurologia - 261 660 410
 • Okulistyka - 261 660 449
 • Depozyt - 261 660 593
 • Logistyka – 261 660 536
 • Sekretariat stomatologii - 261 660 580
 • Pełnomocnik komendanta ds. pacjenta - 261 660 033
 • Rzecznik prasowy - 261 660 213; e-mail - rzecznikprasowy@4wsk.pl
 • Dział kadr - 261 660 704
 • Fax - 261 660 630
 • e-mail - szpital@4wsk.pl
 • Skargi i wnioski dotyczące praw pacjenta oraz udzielanych świadczeń, w imieniu Komendanta 4.WSK, przyjmuje Pełnomocnik Komendanta ds. Pacjentów od poniedziałku do piątku w godz. 8-14.30 w pokoju nr 01102 (hol główny Szpitala); tel/fax 261 660 033; e-mail: prawapacjenta@4wsk.pl;
 • W sprawach skarg, wniosków i petycji Komendant Szpitala przyjmuje w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 14.30-16 oraz Zastępca Komendanta ds. lecznictwa szpitalnego w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w godz. 14.30-16. Kontakt z Komendantem jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu w sekretariacie (pokój 01081) lub telefonicznie pod nr. 261 660 321. Aby skontaktować się z Zastępcą Komendanta prosimy dzwonić pod nr 261 660 204. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy przyjęcia odbywają się w kolejnym dniu roboczym.

Pokaż 4 WSK na większej mapie