Dla badacza

 

Informacje o aktualnych i planowanych konkursach umożliwiających finasowanie pomysłów badań klinicznych i naukowych:

 

Agencja Badań Medycznych - https://abm.gov.pl/pl/konkursy/aktualne-nabory-1

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - https://www.gov.pl/web/ncbr/tabelaryczny-harmonogram-konkursow

Narodowe Centrum Nauki - https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

Projekty unijne i MZ - https://www.gov.pl/web/zdrowie/ogloszenia