Co wziąć do szpitala

 

SKIEROWANIE DO LEKARZA

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Mamy prawo wybrać specjalistę spośród wszystkich, mających podpisaną umowę z NFZ.


Skierowanie nie jest wymagane do:

 • ginekologa i położnika
 • dentysty
 • wenerologa
 • onkologa
 • psychiatry

 Skierowanie nie jest również wymagane od osób:

 • chorych na gruźlicę
 • zakażonych wirusem HIV
 • inwalidów wojennych i osób represjonowanych
 • uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego

Skierowanie potrzebne jest również do szpitala (od lekarza POZ bądź lekarza specjalisty), wyjąwszy wszystkie nagłe wypadki.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Szczegółowe informacje na temat zasad udostępniania dokumentacji medycznej w zakładce >ABC Pacjenta> Dokumentacja medyczna


Podstawowe informacje dotyczące przyjęcia do szpitala
Pacjent posiadający skierowanie do leczenia szpitalnego /w trybie planowym/ powinien skontaktować się z sekretariatem danego oddziału szpitalnego, celem wyznaczenia terminu przyjęcia. Ordynator oddziału ustali datę i godzinę przyjęcia na oddział.

 • W dniu wyznaczonego przyjęcia pacjent powinien zgłosić się do rejestracji do leczenia szpitalnego o wyznaczonej przez ordynatora godzinie.


Przy rejestracji do oddziału pacjent powinien posiadać:
1. Dokument potwierdzający tożsamość, zawierający PESEL
2. Kod skierowania.

 
Do szpitala pacjent powinien wziąć rzeczy, które zmieszczą się w małej torbie podróżnej lub podręcznej:

 • przybory toaletowe (mydło, ręcznik, gąbka, grzebień, szampon do włosów, szczoteczka i pasta do zębów, przybory do golenia).
 • obuwie zmienne
 • szlafrok (dres)
 • bielizna osobista na zmianę
 • kubek i sztućce
 • pudełko na protezę zębową (jeśli chory jej używa)


Podczas hospitalizacji pacjent poproszony będzie o okazanie karty informacyjnej lub innych dowodów leczenia (także z innych placówek), ewentualnie przedstawienie informacji na temat dawkowania stosowanych leków.

 • po załatwieniu formalności pacjent zostaje skierowany na właściwy oddział.
 • ubranie osobiste zostaje złożone za pokwitowaniem w depozycie szpitalnym.
 • szpital nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i kosztowności pozostawione w ubraniach i szafkach szpitalnych.