Co wziąć do szpitala

SKIEROWANIE DO LEKARZA

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Mamy prawo wybrać specjalistę spośród wszystkich, mających podpisaną umowę z NFZ.


Skierowanie nie jest wymagane do:

 • ginekologa i położnika
 • dentysty
 • wenerologa
 • onkologa
 • psychiatry

 Skierowanie nie jest również wymagane od osób:

 • chorych na gruźlicę
 • zakażonych wirusem HIV
 • inwalidów wojennych i osób represjonowanych
 • uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego

Dodatkowo, od stycznia 2015, skierowanie do specjalisty powinno zostać dostarczone w ciągu 14 dni roboczych od dnia wpisania się na listę oczekujących. Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą.

Skierowanie potrzebne jest również do szpitala (od lekarza POZ bądź lekarza specjalisty), wyjąwszy wszystkie nagłe wypadki.

 

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Szczegółowe informacje na temat zasad udostępniania dokumentacji medycznej w zakładce ABC Pacjenta > Pytania pacjentów


Podstawowe informacje dotyczące przyjęcia do szpitala
Pacjent posiadający skierowanie do leczenia szpitalnego /w trybie planowym/ powinien skontaktować się z sekretariatem danego oddziału szpitalnego, celem wyznaczenia terminu przyjęcia. Ordynator oddziału ustali datę i godzinę przyjęcia na oddział.

 • W dniu wyznaczonego przyjęcia pacjent powinien zgłosić się do rejestracji do leczenia szpitalnego o wyznaczonej przez ordynatora godzinie.


Przy rejestracji do oddziału pacjent powinien posiadać:
1. Dokument potwierdzający tożsamość, zawierający PESEL
2. Skierowanie do szpitala w przypadku przyjęcia planowanego; 

 
Skierowanie do szpitala powinno zawierać czytelne informacje dotyczące:

 • danych osobowych pacjenta
 • rozpoznania, z jakim pacjent jest kierowany
 • lekarza kierującego
 • nr prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego
 • REGON jednostki kierującej
 • daty wystawienia skierowania


Do szpitala pacjent powinien wziąć: przybory toaletowe (mydło, ręcznik, gąbka, grzebień, szampon do włosów, szczoteczka i pasta do zębów, przybory do golenia)

 • obuwie zmienne
 • szlafrok (dres)
 • bielizna osobista na zmianę
 • jednorazowa golarka (w przypadku planowanego zabiegu chirurgicznego)
 • kubek i sztućce
 • pudełko na protezę zębową (jeśli chory jej używa)


Podczas hospitalizacji pacjent poproszony będzie o okazanie karty informacyjnej lub innych dowodów leczenia (także z innych placówek), ewentualnie przedstawienie informacji na temat dawkowania stosowanych leków.

 • po załatwieniu formalności pacjent zostaje skierowany na właściwy oddział.
 • ubranie osobiste zostaje złożone za pokwitowaniem w depozycie szpitalnym.
 • szpital nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i kosztowności pozostawione w ubraniach i szafkach szpitalnych.