Aktualności

2018-05-23

Podczas odprawy szkoleniowej z kadrą 4. WSK, komendant szpitala, płk lek. Wojciech Tański wręczył mjr. lek. Mieczysławowi Maciakowi akt mianowania na stopień podpułkownika. Przekazał także listy gratulacyjne pracownikom Działu Jakości. Płk Maciak jest wrocławianinem, absolwentem Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii...

Więcej »
2018-05-22

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/679 (RODO) informujemy, że administratorem danych osobowych jest 4. WSK z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, reprezentowany przez Komendanta. • Dane osobowe przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia i świadczenia przez administratora usług medycznych •...

Więcej »
2018-05-21

Z żalem informujemy, że 17 maja 2018 roku, w wieku 63 lat, zmarł płk lek. Jerzy Chmielewski, były zastępca komendanta 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Płk Chmielewski był absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Był specjalistą z zakresu medycyny pracy, zdrowia...

Więcej »
2018-05-21

Nasze kliniki kardiologii i kardiochirurgii zajęły najwyższe lokaty spośród wszystkich szpitali dolnośląskich w rankingu placówek leczących serce. Listę opublikował tygodnik „Wprost”. Ranking prezentowany przez tygodnik przygotowało czasopismo „Menedżer Zdrowia” oraz wydawnictwo medyczne...

Więcej »
2018-05-17

Podczas XXXV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego komendant 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką płk lek. Wojciech Tański, w dowód uznania i zasług dla Wojskowej Służby Zdrowia, został wyróżniony „Statuetką Asklepiosa”. Nagrodę wręczył były Prezes Wojskowej...

Więcej »
2018-05-17

Kilkuset lekarzy przyjechało do Wrocławia, by wziąć udział w XXXV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego. Lekarze z naszej Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu już po raz czwarty zorganizowali zjazd lekarzy z całej Polski. Tym razem przez dwa dni dyskutowali przede wszystkim na temat złamań...

Więcej »
2018-05-16

Szefowie Wojskowej Służby Zdrowia Grupy Wyszehradzkiej gościli w miniony wtorek w naszym Szpitalu. Polskę reprezentowała m.in. dr Aurelia Ostrowska, dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia w Ministerstwie Obrony Narodowej.  W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Czech, Węgier i Słowacji: gen. bryg. dr n. med....

Więcej »
2018-05-15

Szpital wojskowy realizuje program pod nazwą  „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu - ETAP III”. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oś priorytetowa: IX Wzmocnienie strategicznej...

Więcej »
2018-05-15

Kardiolodzy z Ośrodka Chorób Serca naszego szpitala będą gospodarzami 29. Konferencji Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Spotkanie najwybitniejszych polskich elektrofizjologów i elektroterapeutów zaplanowano na 17-19 maja. Weźmie w nich udział ok. 450 lekarzy z całej Polski oraz zaproszeni...

Więcej »
2018-05-09

,,Niewiele zawodów ma tak oczywisty cel pracy, jak zawód pielęgniarki, położnej. To zawody szczególne, które  mają głęboki sens filozoficzny, społeczny i moralny. Bo kiedy ludzie cierpią, kiedy cierpi człowiek, potrzebny jest drugi człowiek przy cierpiącym…” Jan Paweł II Z...

Więcej »