Aktualności

2016-12-27

Wojewoda: To potrzebna inwestycja

Wojewoda dolnośląski, Paweł Hreniak był gościem komendanta 4. WSK, płk. Wojciecha Tańskiego. Wspólnie obejrzeli powstający Zintegrowany Blok Operacyjny.
ZBO to nowoczesny 4-kondygnacyjny obiekt, do którego w przyszłym roku przeniesione zostaną prawie wszystkie działające obecnie w głównym budynku szpitala, bloki operacyjne. Oprócz nich, nowe miejsce znajdzie tu dwukrotnie powiększony, liczący aż 16 łóżek, Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, sala pooperacyjna z 12 stanowiskami, sale obserwacyjne oraz gabinety lekarskie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Przeniesiona zostanie również, i znacznie rozbudowana, centralna sterylizatornia, a także m.in. sala wykładowa i serwerownia. Obiekt ma własne zasilanie oraz osobne ujęcie wody.
Budynek Zintegrowanego Bloku Operacyjnego obejrzał dzisiaj, wspólnie z komendantem szpitala płk. lek. Wojciechem Tańskim oraz szefem logistyki 4. WSK ppłk. Markiem Oryszczakiem, wojewoda dolnośląski, Paweł Hreniak. Gościa interesowała m.in. liczba sal operacyjnych, koszt budowy, a zwłaszcza funkcjonalność obiektu. – To bardzo potrzebna inwestycja, która znacząco może poprawić standard opieki nad pacjentami, ale także zwiększyć komfort pracy personelu – ocenił Paweł Hreniak.    
Budowa ZBO rozpoczęła się trzy lata temu. Obecnie trwają prace wykończeniowe oraz prace związane z montażem sprzętu medycznego. Część aparatury już stoi i czeka na uruchomienie, ale większość zostanie dopiero zakupiona. Szacuje się, że potrzeba na to ok. 20 mln zł. – Przewidujemy, że pod koniec lipca uda się zakończyć wszystkie prace oraz wyposażanie budynku, a wczesną jesienią przyszłego roku przyjąć pierwszych pacjentów – mówi komendant 4. WSK, płk lek. Wojciech Tański.
Inwestycja będzie kosztować w sumie ok. 130 mln zł.

Zdjęcia