Aktualności

2012-12-13

Bezpieczniej transmitujemy dane

Informujemy o zakończeniu realizacji projektu  „Stworzenie bezpiecznego systemu  transmisji danych medycznych w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu”.  Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPDS.02.01.00-02-005/11-00 z dnia 24-02-2012r.
Przy finansowym współudziale Unii Europejskiej kupiliśmy cztery wysokowydajne przełączniki warstwy trzeciej, dwa zintegrowane systemy bezpieczeństwa, macierz dyskową oraz serwer z niezbędną infrastrukturą sieciową. Łącznie, w ramach projektu, zakupiliśmy dziesięć tzw. środków trwałych.
Głównym celem projektu było zapewnienie  bezpieczeństwa transmisji danych w naszym szpitalu oraz stworzenie zaawansowanej infrastruktury informatycznej, zabezpieczającej przepływ danych medycznych oraz udoskonalenie istniejącej już sieci. Użycie w projekcie  najnowocześniejszych  technologii w pełni zapewniło bezpieczeństwo danym wrażliwym. Realizacja projektu przyczyniła się do rozwoju szeroko rozumianej regionalnej i lokalnej  infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.
12 grudnia 2012