Aktualności

2016-10-17

Mają zaufanie żołnierzy

Ppłk Jacek Witkowski oraz st. chor. sztab. Marek Kawiecki zostali nowymi mężami zaufania oficerów i podoficerów służących w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym.
Trzyletnią kadencję zakończyli właśnie poprzedni mężowie zaufania: ppłk dr n. med. Piotr Pluciński oraz st. chor. sztab. Mariusz Elżbieciak. Nowych, również na trzy lata, wybrano podczas zebrań sprawozdawczo-wyborczych, zorganizowanych w minionym tygodniu. W głosowaniu tajnym kadra oficerska największym zaufaniem obdarzyła ppłk. lek. Jacka Witkowskiego, kierownika Zakładu Radiologii Zabiegowej, a funkcję zastępcy powierzyła ppłk. Markowi Oryszczakowi.  W głosowaniu podoficerów najwięcej wskazań otrzymał st. chor. sztab. Marek Kawiecki, specjalista Wydziału Administracji Ogólnej. W koniecznych sytuacjach zastąpi go Mariusz Elżbieciak.
Gratulujemy!

Zdjęcia