Aktualności

2016-02-23

Porozmawiają o obrzękach limfatycznych

We Wrocławiu odbędzie się w kwietniu pierwsza międzynarodowa konferencja na temat obrzęków chłonnych. Patronat nad nią objął 4. Wojskowy Szpital Kliniczny.
Konferencję „Obrzęk limfatyczny. Patofizjologia. Diagnostyka. Leczenie” organizuje Zakład Angiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wraz z Sekcją Limfologiczną Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz Kliniką Chorób Wewnętrznych 4.WSK. W dniach 22-23 kwietnia 2016 r. w gmachu głównym biblioteki UM zaplanowano wykłady krajowych i zagranicznych ekspertów oraz warsztaty.
Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają lekarzy, pielęgniarki, fizjoterapeutów oraz wszystkie osoby, zainteresowane chorobami układu chłonnego. Warto przypomnieć, że pacjenci z chorobami układu chłonnego to coraz liczniejsza grupa, której diagnostyka i leczenie przysparza środowisku medycznemu wiele problemów. Stąd potrzeba usystematyzowania wiedzy, wypracowania standardów, tak aby pomoc pacjentom była właściwa i kompleksowa. Celem konferencji jest przybliżenie zasad właściwego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u pacjentów z chorobami układu chłonnego.
Zainteresowani udziałem w konferencji mogą się kontaktować z prof. dr hab. Andrzejem Szubą, kierownikiem Kliniki Chorób Wewnętrznych 4.WSK, kierownikiem Zakładu Angiologii UM we Wrocławiu i przewodniczącym Sekcji Limfologicznej Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, pisząc na adres konferencja@limfo.eu
Więcej informacji na stronie www.limfo.eu