Aktualności

2015-11-17

Trujący obłok i ewakuacja

Katastrofa cysterny ze środkami chemicznymi na linii Wrocław-Brochów, trujący obłok zmierzający w kierunku szpitala i decyzja komendanta: natychmiast ewakuować! Taki był scenariusz ćwiczeń w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.
Sygnał o nadzwyczajnej sytuacji dotarł do kierowników i pielęgniarek oddziałowych wszystkich klinik i oddziałów szpitala. Błyskawicznie zwołano odprawę, rozdzielono zadania i przygotowano pacjentów do ewakuacji. Po złożeniu meldunku o uzyskanej gotowości dla większości ordynatorów ćwiczenia praktyczne się skończyły. Odtąd mogli śledzić dalszy rozwój wypadków na przykładzie pacjentów Kliniki Chorób Wewnętrznych oraz  Klinicznego Oddziału Dermatologiczno-Wenerologicznego. – Ewakuowaliśmy kilkadziesiąt osób, w większości pozorantów  – mówi Włodzimierz Klesta, odpowiedzialny za ćwiczenia. – Pacjenci w najcięższym stanie tzw. czerwoni  i żółci odjechali do innych szpitali karetkami, natomiast „zieloni” autobusem. Scenariusz kończył się, oczywiście, w momencie odjazdu autobusów i karetek, ponieważ najistotniejsze w naszym ćwiczeniu było przetestowanie pewnych zachowań i utrwalenie procedur niezbędnych do zastosowania w takich sytuacjach a nie realny transport chorych.
W organizacji ćwiczeń pomogło Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu. Po ich zakończeniu starszy kapitan Robert Garbaciak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej uczył pracowników szpitala obsługi ręcznych gaśnic przeciwpożarowych.

Zdjęcia