Aktualności

2015-10-14

Szef MON nagrodził naszych pracowników

Kilkudziesięciu pracowników 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego otrzymało medale za wzorową pracę i zasługi dla rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Na stopień pułkownika awans otrzymał zastępca komendanta Szpitala, natomiast uczestnik misji w Afganistanie został uhonorowany niebieskim sznurem z dwoma chwastami. 
Komendant 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego, płk lek. med. Wojciech Tański, wręczył 15 pracownikom i żołnierzom złote, srebrne i brązowe medale „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, przyznane przez ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka. Złote medale odebrali: Iwona Gigiel, Elżbieta Toporowska, ppłk Anna Trybuła-Fidor oraz ppłk Krzysztof Pakulski; srebrne: Teresa Kuriata, ppłk Adrian Chwojnicki, mjr Adam Litarski, mjr Arkadiusz Majcher, mjr Jacek Rać i mjr Grzegorz Rozumek, natomiast brązowe medale: Izabela Gorczyca, Agnieszka Karpińska, Ewa Kowalska, Agnieszka Kuriata oraz mjr Jacek Dębski.
Kolejnych 15 osób odznaczonych zostało medalami „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Złote medale przypadły: ppłk. Krzysztofowi Rogali, ppłk. Sławomirowi Pieniucie, ppłk. Jarosławowi Wojtasiowi i mjr. Mariuszowi Bieniasowi, a srebrny ppłk. Mariuszowi Szablewskiemu. Brązowe medale odebrali: Zbigniew Grzejdziak, Elżbieta Jędraszczyk, Jadwiga Kała, Urszula Kołodziejczyk-Zaborzycka, Anna Kunzig, Grażyna Puźniak, Ewa Soczomska, Aniela Sokołowska, Dorota Szczukiecka oraz Renata Wróbel. 
Uroczystość była także doskonałą okazją do wręczenia nominacji na stopień pułkownika nowemu zastępcy komendanta ds. lecznictwa zamkniętego ppłk. Arturowi Rydzykowi. Powód do dumy miał podczas uroczystości także ppłk Sławomir Pieniuta, uczestnik Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu (XIV zmiana). „Za dokonanie czynu bojowego połączonego z ofiarnością i odwagą” otrzymał sznur wyróżniający niebieski z dwoma chwastami, przyznany także przez ministra obrony narodowej.

Zdjęcia