Aktualności

2015-10-12

URUCHOMIENIE e-USŁUG W SZPITALACH

W dniu 5 października 2015r. zostały zakończone wdrożenia realizowane w ramach Projektu „Dolnośląskie e-Zdrowie etap 3 – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

W ramach wdrożenia w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką we Wrocławiu, Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, Specjalistycznym Szpitalu Ginekologiczno–Położniczym im. E. Biernackiego w Wałbrzychu oraz Zespole Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich – S.P. Z.O.Z., zostały zainstalowane systemy oraz odpowiednia infrastruktura techniczna w celu uruchomienia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Dla pacjentów zostały udostępnione portale informacyjne z szerokim zakresem e-Usług związanych ze Zdrowiem. Pacjenci mogą korzystać między innymi z elektronicznej rejestracji do poradni, mogą uzyskać - przez Internet - wyniki badań diagnostycznych podpisanych elektronicznie oraz mają dostęp do swoich danych medycznych.
Realizacja projektu zwiększyła bezpieczeństwo danych medycznych, przygotowała placówki do połączenia z szyną usług „Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" oraz otworzyła na usługi świadczone drogą elektroniczną.

Przejdź do zakładki e-Usługi

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013