Aktualności

2015-10-07

Kongres PTK - wielki sukces naszych lekarzy!

Prof. Piotr Ponikowski , kierownik Kliniki Kardiologii 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu został wybrany na stanowisko prezesa-elekta Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. To nie jedyny powód, dla którego XIX Międzynarodowy Kongres PTK okazał się dla naszych lekarzy bardzo udany.
Kongres z pod hasłem „Kardiologia jest sztuką” odbył się w miniony weekend we wrocławskiej Hali Stulecia. Komitet organizacyjny tworzyli nasi lekarze: profesorowie Waldemar Banasiak, Piotr Ponikowski i Ewa Jankowska oraz dr Robert Zymliński. Wzięło w nim udział ponad pięć tysięcy osób, a wśród nich m.in. minister zdrowia Marian Zembala, konsultanci krajowi i wojewódzcy w dziedzinie kardiologii, komendant 4. WSK, płk Wojciech Tański, prezydent Niemieckiego Towarzystwa Kardiologicznego prof. Karl-Heinz Kuck. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło także prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza oraz metropolity wrocławskiego abp. Józefa Kupnego. 
Bardzo ważnym momentem kongresu były wybory nowego prezesa-elekta PTK. Kandydaturę prof. Ponikowskiego zgłosił zarząd główny PTK, sekcja niewydolności serca PTK oraz oddział wrocławski PTK. - Nikt nie miał wątpliwości, że prof. Ponikowski będzie za dwa lata, gdy formalnie przejmie obowiązki prezesa, znakomitym następcą obecnego szefa PTK, prof. Piotra Hoffmana – ocenia prof. Waldemar Banasiak, szef Ośrodka Chorób Serca 4. WSK oraz prezes Towarzystwa w latach 2009-2011. W dowód szczególnych zasług prezydent Dutkiewicz wyróżnił prof. Ponikowskiego medalem „Merito de Wratislavia” (zasłużony dla Wrocławia).

Podczas kongresu wyróżniono także naukowców, którzy osiągnęli sukcesy w minionym roku. Nagrodę za publikację naukową "NIedobór żelaza u chorych z ostrą niewydolnością serca" otrzymał zespół autorów, wśród których znaleźli się lekarze naszego szpitala: Ewa Jankowska, Mateusz Sokolski, Monika Kasztura, Robert Zymliński,  Jan Biegus, Paweł Siwołowski, Waldemar Banasiak i Piotr Ponikowski.  Wyróżnieniem za pracę „Akustyczne bodźce stresowe w życiu codziennym – czy osoby związane ze środowiskiem medycznym postrzegają je inaczej?” otrzymali wrocławianie: Michał Stępkowski, Marek Czajkowski, Stanisław Tubek i Agnieszka Siennicka.

Dyplom za najlepszą pracę z zakresu badań podstawowych wygłoszoną na kongresie PTK przyznano mgr Magdalenie Stugiewicz. Jej współautorami byli prof. Jankowska, prof. Banasiak i prof. Ponikowski.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy! 

Zdjęcia