Aktualności

2023-11-06

Doktor Ewa Janiszewska!

Młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej, mgr Ewa Janiszewska jest kolejnym naszym pracownikiem z tytułem doktora. Pod koniec października obroniła pracę „Zmiany glikozylacji klasteryny oraz ekspresji wybranych parametrów równowagi oksydacyjno-antyoksydacyjnej jako potencjalne biomarkery obniżonej płodności męskiej”.
Ewa Janiszewska uzyskała tytuł doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki farmaceutyczne. Promotorem dysertacji była prof. dr hab. Ewa Maria Kratz, Kierownik Katedry i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Doktorantka kształciła się w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, łącząc naukę z obowiązkami zawodowymi, m.in. współtworząc Pracownię Badań Molekularnych PCR w czasach pandemii.

Rozprawa uzyskała bardzo pozytywne recenzje oraz wyróżnienie od wszystkich recenzentów: prof. Wioletty Dymnickiej-Piekarskiej z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz prof. Anny Chełmońskiej-Soyty i dr hab. Marii Podbielskiej z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.
Serdecznie gratulujemy!

Na zdjęciu poniżej: dr n. med. Jacek Majda, dr n. farm. Ewa Janiszewska, dr hab. Ewa Maria Kratz, prof UMW, prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta, dr hab. Maria Podbielska, dr hab. Iwona Bil-Lula, prof. UMW, dr hab. Anna Prescha.

 

Zdjęcia