Aktualności

2023-10-19

Studenci Wydziału Medycznego już się uczą

Naszym priorytetem będzie zawsze wysoka jakość  kształcenia – deklarował prof. Dariusz Jagielski podczas inauguracji roku akademickiego na Wydziale Medycznym Politechniki Wrocławskiej.
– Jesteście w pewien sposób pionierami i dziękujemy za wasze zaufanie. Zaczynamy w małej grupie, bo na pierwszym roku jest 60 osób, ale w przyszłości będziemy chcieli się rozwijać, kształcić więcej studentów i otwierać nowe kierunki medyczne. Deklarujemy jednak, że naszym priorytetem zawsze będzie jakość kształcenia – podkreślił prof. Dariusz Jagielski zwracając się do studentów i zaproszonych na inaugurację gości. Prof. Jagielski jest kardiologiem, od lat związanym z Ośrodkiem Chorób Serca 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego.
Decyzja o utworzeniu Wydziału Medycznego na Politechnice Wrocławskiej zapadła we wrześniu 2022 r. – już cztery miesiące później uczelnia złożyła bardzo obszerny wniosek o zgodę na prowadzenie kształcenia na kierunku lekarskim. Po jej uzyskaniu – w czerwcu – rozpoczęła się rekrutacja studentów i PWr została tym samym pierwszą uczelnią techniczną w Polsce, która kształci studentów na kierunku lekarskim. Wydział Medyczny jest mocno wspierany przez nasz szpitala, który został jedną z ośmiu wrocławskich placówek, stanowiących bazę dydaktyczną i kliniczną dla studentów. Kilkunastu z 60 nauczycieli akademickich to nasi doświadczeni lekarze, którzy już prowadzą zajęcia z adeptami medycyny.
– Uruchomienie medycyny na Politechnice Wrocławskiej jest najważniejszym projektem zrealizowanym przez nas w ostatnich latach, a dzisiejsza inauguracja to historyczny moment – powiedział w trakcie uroczystości prof. Arkadiusz Wójs, rektor PWr. – Wszystkie wielkie uczelnie techniczne w Europie, mające realny wpływ na poprawę jakości życia i rozwój technologii, prowadzą medycynę i niemal wszystkie są bardzo silne w technologiach medycznych. W Polsce do tej pory żadna politechnika tak nie funkcjonowała i w efekcie żadna nie była w stanie współpracować z lekarzami na tak wysokim poziomie – dodał.
Prof. Jagielski podkreślił z kolei, że medycyna i nowoczesna technologia są nierozerwalnie ze sobą związane. - Nie musimy nikogo przekonywać, jak piękny jest świat medycyny, jak wspaniałe jest diagnozowanie, leczenie i rozwiązywanie problemów pacjentów i robienie wszystkiego, żeby im pomóc. W tym samym czasie będziemy chcieli także pokazać, jak piękny jest świat nowoczesnych technologii i zaprosić naszych studentów do badań i projektów naukowych – dodał.

Wykład inauguracyjny "Mistrz i uczeń - wiedza jako treść życia lekarza i obowiązek jej przekazywania" wygłosił prof. Wojciech Witkiewicz, dyrektor WSS Ośrodka Badawczo-Rozwojowego przy ul. Kamieńskiego.

Fot. Politechnika Wrocławska

Zdjęcia