Aktualności

2023-10-16

Dr n. med. Jakub Kobecki!

Z wielką przyjemnością informujemy, że lek. Jakub Kobecki, nasz rezydent z Ośrodka Chirurgii, obronił pracę doktorską „Rola wybranych nektyn jako czynników prognostycznych w raku jelita grubego”.
Promotorem pracy był dr hab. n. med. Mariusz Chabowski, profesor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a promotorem pomocniczym dr Paweł Gajdzis z Zakładu Patologii Klinicznej Katedry Patologii Klinicznej i Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Obaj promotorzy są jednocześnie pracownikami naszego szpitala. Warto również dodać, że temat pracy doktorskiej naszego lekarza jest zbieżny z domeną działań Kliniki Chirurgicznej, w której pracuje. Od 2021 roku Klinika, po spełnieniu szeregu warunków, pełni niezwykle ważną funkcję Centrum Kompetencji Raka Jelita Grubego.
Pracę doktorską recenzowali prof. Jerzy Kołodziej (Wrocław), prof. Michał Pędziwiatr (Uniwersytet Jagielloński) oraz dr hab. Małgorzata Szołkowska (Warszawa).
Doktorowi nauk medycznych Jakubowi Kobeckiemu serdecznie gratulujemy!

Zdjęcia