Aktualności

2023-07-27

Gratulacje, gratulacje

Medal od prezesa zarządu Związku Żołnierzy AK, oficjalne przedstawienie nowego zastępcy komendanta szpitala oraz podziękowania dla naszych pracowników zdominowały comiesięczną odprawę kadry 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego.
Gościem spotkania był Leopold Gomułkiewicz, który uhonorował płk. dr. n. med. Wojciecha Tańskiego medalem „Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej”. Komendant zrewanżował się prezesowi zarządu Okręgu Światowego Związku AK im. Orląt Lwowskich życzeniami z okazji niedawnych 80-tych urodzin.
Po raz pierwszy na odprawie zaprezentował się w roli zastępcy komendanta płk lek. Mariusz Kiszka. Dotychczasowy ordynator Klinicznego Oddziału Otolaryngologicznego pełni nowe obowiązki od 10 lipca. Niedawno też awansował do stopnia pułkownika.

Zebrani przywitali także nowego pracownika, por. lek. Katarzynę Urbanowicz, która rozpoczęła pracę w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
Kolejnym punktem zebrania kadry szpitala były gratulacje dla kilkorga naszych pracowników. Bukiet kwiatów z rąk komendanta odebrała lek. Halina Mierzwiak-Rogozińska (Klinika Okulistyki), która w naszym szpital pracuje od 38 lat, a zawód lekarza z pasją wykonuje przez niemal pół wieku oraz mgr Agnieszka Mikulska, kierowniczka Działu Aparatury Medycznej, nagrodzona przez ministra zdrowia honorową odznaką „Za zasługi dla Ochrony Zdrowia”.
Komendant 4. WSK wyróżnił także ryngrafami dr. hab. n. med. Mariusza Chabowskiego, wybranego niedawno na stanowisko sekretarza Zarządu Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgicznego oraz dr. hab. n. med. Dariusza Jagielskiego w związku z uzyskaniem tytułu profesora Wydziału Medycznego Politechniki Wrocławskiej.


Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Zdjęcia