Aktualności

2023-05-12

Najlepsze życzenia!

W Międzynarodowym Dniu Pielęgniarek i Położnych składam wszystkim Paniom oraz nielicznym, pracującym w tym zawodzie Panom, życzenia jak najlepszego zdrowia, wytrwałości oraz wielu sił do wypełniania wszystkich obowiązków zawodowych. Państwa praca jest niezwykle trudna, wyczerpująca, ale też bardzo ważna i potrzebna społecznie. Przekonują się o tym tysiące naszych pacjentów, dotkniętych chorobą, bólem i strachem, którym pomagacie mimo codziennego zmęczenia.
Mam nadzieję, że pasji, empatii oraz zaangażowania nie zabraknie Wam jeszcze bardzo, bardzo długo! Życzę tego z całego serca!

 

Z wyrazami najwyższego szacunku,
 

Płk dr n. med. Wojciech Tański,
Komendant 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu

 

* Życzenia z okazji święta Pielęgniarek i Położnych przekazała dla naszych Pracowników także Pani dr Aurelia Ostrowska, dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia. - Niech Państwa praca na rzecz chorych budzi w każdym dumę i satysfakcję, a radość, uśmiech i wdzięczność podopiecznych wynagradzają codzienne wyrzeczenia, trud i troskę - napisała w specjalnym liście dyr. Ostrowska.

Fot. A. Nowacki

Zdjęcia