Aktualności

2015-09-30

Skażenie? Nauczmy się działać

Zamaskowany terrorysta wpadł do sali konferencyjnej, rzucił tajemniczy pakunek i uciekł – tak zaczęła się konferencja szkoleniowa, zorganizowana w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.
Inscenizacja była tylko wstępem do dyskusji  o „Dekontaminacji masowej ludności cywilnej wobec zagrożeń CBRN”. W debacie wzięli udział zaproszeni goście z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele prezydenta Wrocławia, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej, jednostek wojskowych Garnizonu Wrocław oraz pracownicy naszego szpitala. – Moim celem jest rozpoczęcie cyklicznych wykładów i spotkań na temat ogólnie pojętego kryzysu, którego skutki będą generowały konieczność mnogich przypadków ewakuacji medycznej oraz hospitalizacji – mówił komendant 4. WSK, płk lek. Wojciech Tański.
W trakcie konferencji bardzo ciekawe prelekcje wygłosili płk dr hab. Witalis Pellowski z WSOWL („Eko- i bioterroryzm – współczesne zagrożenia CBRN”), mł. bryg. Łukasz Winkowski , informując o roli, jaką pełni straż pożarna w przypadkach zagrożenia skażeniem biologicznym, chemicznym oraz radiologicznym, a także ppor. Monika Szopa z WOMP oraz Włodzimierz Klesta, specjalista ds. reagowania kryzysowego 4. WSK.
Spotkanie zakończył pokaz wstępnej i całkowitej, masowej dekontaminacji rannych, przygotowany przez Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych. W specjalnych namiotach – ciągach dekontaminacyjnych odkażono „poszkodowanych”. Dopiero wówczas mogły się nimi zająć zespoły medyczne Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.   – Jestem bardzo zadowolony zarówno z części teoretycznej, jaki i praktycznej konferencji – ocenił płk Tański. - Wymiana poglądów pozwoli nam wszystkim lepiej przygotować się do rozwiązania problemów, których dziś nie możemy sobie nawet wyobrazić, ale jutro będziemy być może się z nimi mierzyć.
Fot. Ryszard Godlewski

Zdjęcia