Aktualności

2023-03-22

Badaliśmy w Oławie

Pracownicy 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu wzięli udział w pierwszych Wojskowych Targach Służby i Pracy.
Targi zorganizowało Ministerstwo Obrony Narodowej wspólnie z Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji. Odbyły się w miniony weekend we wszystkich województwach - na Dolnym Śląsku w Oławie, w Zespole Szkół im. Zjednoczonej Europy. Głównym celem targów była promocja służby wojskowej i pokazanie możliwości rozwoju kariery zawodowej w różnego rodzaju Sił Zbrojnych RP.
Nasz szpital przygotował cztery punkty, w których odwiedzający targi mogli wykonać podstawowe badania diagnostyczne: zmierzyć poziom glukozy, ciśnienie tętnicze krwi, dokonać pomiarów masy ciała i wzrostu oraz obliczyć wskaźnik BMI. Dodatkowo nasi pracownicy udzielali porad z zakresu dietetyki a także instrukcji dotyczących pierwszej pomocy.
Podczas targów zaprezentowano także sprzęt wojskowy, a największą atrakcją dla zwiedzających okazał się dynamiczny pokaz możliwości jezdnych czołgu Leopard.

Fot. A. Nowacki

Zdjęcia