Aktualności

2023-02-13

Jeszcze bezpieczniej w Pracowni Elektrofizjologii

Fundacja PGE wspomogła kwotą 50 tys. złotych zakup bardzo potrzebnego w Ośrodku Chorób Serca urządzenia do monitorowania układu krążenia.
Aparatura Finapres Nova będzie wykorzystywana w Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej m.in. podczas zabiegów. Podniesie komfort pracy kadry medycznej, ale przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo naszych pacjentów. Służy do:
- optymalizacji ustawień resynchronizujących kardiowerterów –defibrylatorów (CRT-D)n u pacjentów z niewydolnością serca,
- śródzabiegowych pomiarów hemodynamicznych w czasie implantacji układów stymulujących w obrębie pęczka His,
- śród- i okołozabiegowych pomiarów w trakcie zabiegów kardioneuroblacji (CNA),
- śródzabiegowych pomiarów hemodynamicznych w czasie ablacji RF, m.in. częstoskurczów komorowych.
W sumie aparat kosztował 215 tys. złotych – resztę kosztów pokrył ze środków własnych 4. Wojskowy Szpital Kliniczny.