Aktualności

2022-11-30

Dofinansowanie od PZU

PZU Życie S.A. jako zakład ubezpieczeń dofinansował projekt prewencyjny 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu.
W związku z tym, w ramach prowadzenia działalności, mającej na celu zapobieganie powstaniu lub zmniejszeniu skutków wypadków ubezpieczeniowych, PZU Życie S.A. wsparł nasz szpital kwotą 20 tys. zł brutto z funduszu prewencyjnego.
Zadaniem prewencyjnym 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu było zagospodarowanie środków w celu likwidacji istotnych zagrożeń związanych z utratą zdrowia lub życia pracowników, zmniejszenie liczby wypadków oraz ograniczenie zachorowań. Nasz szpital wykorzystał dofinansowanie, kupując odzież ochronną, tj. 10 kompletów niezwykle potrzebnych medykom fartuchów ochronnych RTG wraz z osłoną tarczycy.