Aktualności

2022-11-24

Medal od AK

Pamiątkowy medal odebrał dzisiaj komendant 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu płk dr n. med. Wojciech Tański.
Medal wybito z okazji 80. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej, organizacji powstałej w listopadzie 1939 po wybuchu II wojny światowej, w Armię Krajową. Decyzję o zmianie nazwy podjął w lutym 1942 roku gen. Władysław Sikorski.
Dzisiaj, podczas odprawy z kadrą naszego szpitala, pamiątkowy medal przekazał na ręce płk. Tańskiego prezes zarządu Ogólnopolskiego Okręgu Żołnierzy AK Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich Leopold Gomułkiewicz.

  • Podczas odprawy kadra szpitala miała okazje przywitać ppor. Jakuba Leśniaka, nowego lekarza Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Fot. Aureliusz Nowacki

Zdjęcia