Aktualności

2022-10-27

Nowy dyrektor z doświadczeniem

Piotr Pusty objął stanowisko zastępcy komendanta – dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu. – Deklaruję wszelką pomoc i zachęcam do współpracy – mówił podczas odprawy służbowej z kadrą szpitala.
Piotr Pusty jest ekonomistą, związanym z rynkiem zdrowia od 2008 roku. To absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, a także studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości zarządczej. Jest certyfikowanym księgowym Ministerstwa Finansów, zdobył także tytuł Executive MBA Collegium Humanum. Współpracował z wieloma krajowymi jednostkami medycznymi, monitorując ich bieżącą działalność oraz tworząc plany ich rozwoju. Był doradcą ekonomicznym i analitycznym m.in. Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Z ramienia Ministerstwa Obrony Narodowej, przy współpracy z Najwyższą Izbą Kontroli, przeprowadził zlecony przez Departament Wojskowej Służby Zdrowia przegląd sytuacji ekonomicznej podmiotów leczniczych podległych MON.
- Pan Piotr Pusty współpracował z naszym szpitalem oraz poprzednim dyrektorem ekonomiczno-finansowym już od pewnego czasu. Będzie to więc kontynuacja wspólnej pracy, mam nadzieję bardzo udana – mówił podczas odprawy z kadrą 4. WSK komendant, płk dr n. med. Wojciech Tański.