Aktualności

2022-10-13

Wysokie standardy docenione

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ został wyróżniony certyfikatem „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”.
Ogólnopolski program zorganizowała Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, a patronowali jej m.in. NFZ, rzecznik praw pacjenta, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Polska Federacja Szpitali. Placówki, które zdecydowały się przystąpić do programu musiały wykazać działania, jakie podejmują na rzecz zapewnienia personelowi bezpieczeństwa pracy. Obowiązujące w 4. WSK wysokie standardy zostały docenione i nasz szpital znalazł się w gronie wyróżnionych.
- Cieszymy się, że mogliśmy nagrodzić certyfikatem ponad 50 jednostek, w tym 4 z województwa dolnośląskiego. Liczymy na to, że instytucje, którym w tej edycji się nie powiodło, wrócą do nas w przyszłym roku silniejsze, a liczba certyfikowanych placówek będzie stale rosnąć – mówi prof. Wojciech Zegarski, krajowy konsultant w dziedzinie chirurgii onkologicznej, członek Rady Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali.

Szacuje się, że w polskich szpitalach co roku dochodzi m.in. do 37 tys. zranień związanych z używaniem sprzętu medycznego przez pracowników ochrony zdrowia. Takie wypadki niosą za sobą poważne konsekwencje m.in. potencjalne choroby zakaźne, wysoką absencję w pracy i dłuższy powrót do zdrowia chorych.
Przyznany certyfikat cieszy komendanta 4. WSK płk. dr. n. med. Wojciecha Tańskiego. – Świetnie, że znaleźliśmy się w gronie wyróżnionych, ponieważ czynimy naprawdę dużo, by zapewniając najwyższe standardy bezpieczeństwa naszych pracowników, zwiększać jednocześnie bezpieczeństwo zdrowotne wszystkich pacjentów. Efektem jest m.in. znakomita ocena, jaką uzyskaliśmy podczas ostatniej akredytacji przeprowadzonej przez Centrum Monitorowania Jakości.
Komendant dodaje, że tylko w ostatnich miesiącach zdecydował o zakupie dwóch ważnych urządzeń, wykorzystywanych na bloku operacyjnym. Pierwszym z nich jest robot UV-C, który za pomocą promieniowania ultrafioletowego dezynfekuje pomieszczenia oraz sprzęt, dzięki czemu wybitnie zmniejsza ryzyko zakażeń personelu i chorych. Drugim zakupionym sprzętem jest natomiast urządzenie, które całkowicie eliminuje kontakt naszego personelu z kancerogennymi oparami formaliny podczas zabezpieczania próbek do badań histopatologicznych. - Inwestujemy w bezpieczeństwo pracowników naprawdę poważne środki, ale nie zapominamy także o programie stałych, cyklicznych szkoleń dla pracowników medycznych oraz niemedycznych. – dodaje płk Tański.


Na zdjęciu: robot do dezynfekcji bloku operacyjnego