Aktualności

2022-10-06

Gościliśmy kadrę pielęgniarską

W 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ odbyła się roczna odprawa rozliczeniowo-zadaniowa kierowniczej kadry pielęgniarskiej ze szpitali podległych Ministerstwu Obrony Narodowej.
Spotkanie zostało zorganizowane na zlecenie Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia, reprezentowanego przez mjr Annę Jedynak, specjalistkę Zespołu Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego oraz płk. Tomasza Rybę, naczelnika Wydziału Organizacji Systemu Ochrony Zdrowia. Otworzył je komendant 4. WSK płk dr. n. med. Wojciech Tański, który witając gości zwrócił uwagę na szereg wyzwań, przed jakimi stoją placówki medyczne w Polsce (m.in. cyberbezpieczeństwo). Mówiąc o ostatnich działaniach podejmowanych w 4. WSK płk Tański podkreślił, że warunkiem powodzenia w ochronie zdrowia jest połączenie wysokich kompetencji pracowników z coraz większymi możliwościami, jakie dają nowoczesne technologie. Zastrzegł, że wszystkie działania powinny być regularnie oceniane przez podmioty zewnętrzne.
W ciągu dwóch dni przeznaczonych na odprawę pielęgniarki naczelne szpitali wojskowych z Lublina, Ełku, Wrocław, Krakowa, Gdańska, Bydgoszczy oraz Szczecina zaprezentowały sprawozdania dotyczące najważniejszych zagadnień administracyjno-kadrowych w swoich placówkach: zatrudnienia, warunków pracy i płacy oraz najistotniejszych problemów z jakimi się zetknęły w ostatnich miesiącach. Mjr Anna Jedynak przeanalizowała m.in. staż pracy oraz wiek zatrudnionych w szpitalach wojskowych pielęgniarek. – Najwięcej osób mieści się w grupie 50-59 lat, ale są i dane bardziej optymistyczne – w niektórych placówkach rośnie liczba chętnych do pracy absolwentek studiów pielęgniarskich – podsumowała.
Dopełnieniem prezentacji były dyskusje o najpilniejszych sprawach środowiska pielęgniarskiego z uwzględnieniem zmian planowanych jeszcze w tym roku, wykłady dotyczące  rozwiązań organizacyjnych w odniesieniu do podsystemu pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego, a także wymiana doświadczeń związanych z realizacją zapisów zmienionej ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Ważnym punktem odprawy okazało się szkolenie poprowadzone przez dr n. med. Lidię Sierpińską, konsultantkę ds. obronności w dziedzinie pielęgniarstwa. Zebrani wysłuchali ciekawego wykładu na temat asertywności – kompetencji społecznej, wymaganej na stanowiskach kierowniczej kadry pielęgniarskiej.
Odprawa miała także akcent nieco mniej formalny – pierwszego dnia pobytu we Wrocławiu goście zwiedzili kościół garnizonowy oraz wysłuchali bardzo ciekawej prelekcji na temat historii świątyni oraz etapów odbudowy jej organów, a także zachwycili się krótkim koncertem organowym. Miłym punktem programu była wspólna kolacja.

Zdjęcia