Aktualności

2022-05-26

Wielki laur dla prof. Mariana Klingera

Prof dr hab. n. med. Marian Klinger uhonorowany nagrodą im. prof. Franciszka Kokota za wybitny dorobek naukowy w dziedzinie chorób wewnętrznych!

Laur za 2022 r. przyznało szacowne Towarzystwo Internistów Polskich. - Dziękuję serdecznie za wyróżnienie, to dla mnie zaszczyt – mówi skromnie prof. Klinger, który w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym pełni funkcję konsultanta nefrologicznego.

Na stronie internetowej TIP można zapoznać się z ogromnym dorobkiem naukowca. Członkowie Towarzystwa podkreślają również najwyższe standardy moralne i etyczne, jakimi kierował się prof. Klinger w pracy zawodowej.
„Pan Profesor posiada wybitny dorobek naukowy, potwierdzony pełnotekstowymi, oryginalnymi artykułami w prestiżowych czasopismach naukowych z zakresu chorób wewnętrznych. Jest autorem lub współautorem 631 publikacji pełnotekstowych, w tym 247 ogłoszonych w czasopismach z listy filadelfijskiej. Łączna liczba punktów w klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa wyższego wynosi 6120, łączny współczynnik oddziaływania (IF) – 481,8 punktów, liczba cytowań – 4920, a współczynnik Hirscha – 34 (wg Web of Science)” – informuje TIP
Prof. Marian Klinger z wyróżnieniem ukończył w 1972 roku Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 1978 roku uzyskał stopień doktora, w 1984 – doktora habilitowanego, a w 1992 – tytuł profesora. Jest specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych, nefrologii i transplantologii klinicznej. Odbył trzy zagraniczne staże naukowe w Klinikach Nefrologii w Bazylei (1985), Los Angeles (1987–1988) i Monachium (1992).
W latach 1998–2018 prof. Klinger kierował Katedrą i Kliniką Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a od 2018 roku jest profesorem zwyczajnym Instytutu Medycyny Uniwersytetu Opolskiego i kierownikiem Kliniki Chorób Wewnętrznych i Nefrologii.
W latach:
1998–2001 pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji Nefrologicznej Towarzystwa Internistów Polskich (TIP),
1999–2005 sprawował funkcję prorektor ds. nauki AM we Wrocławiu,
2002–2006 był członkiem Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN,
od 2015 roku jest członkiem Komitetu Nauk Klinicznych PAN.
2011–2016 piastował stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie nefrologii,
2012–2020 był członkiem Centralnej Komisji ds. stopni i tytułu naukowego.
Ponadto był członkiem z wyboru Zarządu Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego (ERA/EDTA) i Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Toksemią Mocznicową (ISURIT), w latach 1999–2019 członkiem Rady Naukowej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, a w latach 2011–2014 wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.
Był lub jest członkiem Rad Redakcyjnych takich czasopism zagranicznych jak: Nephrology Dialysis Transplantation, European Nephrology, Case Reports in Transplantation Kidney and Dialysis oraz wielu czasopism polskich.
Profesor Marian Klinger był promotorem 17 przewodów doktorskich i opiekunem 10 habilitacji. Ponadto był recenzentem 34 prac doktorskich, 47 przewodów habilitacyjnych i 30 postępowań o nadanie tytułu profesora.

 

Szanowny Panie Profesorze!
W imieniu społeczności 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego serdecznie dziękujemy za dotychczasową pracę i gratulujemy wspaniałego wyróżnienia.

Zdjęcia