Aktualności

2015-07-28

Dobra perspektywa dla ZBO

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Maciej Jankowski oraz szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, gen. bryg. Piotr Dzięgielewski odwiedzili 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu.
Kilkugodzinne spotkanie wypełniła m.in. prezentacja, przygotowana przez komendanta szpitala płk. lek. med. Wojciecha Tańskiego, podczas której goście zapoznali się ze strukturą oraz sytuacją ekonomiczną placówki. Sporo czasu poświęcili także na obejrzenie kluczowej inwestycji 4. WSK, jaką jest budowa Zintegrowanego Bloku Operacyjnego. Czterokondygnacyjny ZBO ma kosztować blisko 140 mln zł. Pomieści m.in. 12 nowoczesnych sal operacyjnych, serwerownię, powiększony do 16 stanowisk Oddział  Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej, centralną sterylizację.
- To było dobre spotkanie, podczas którego omówiliśmy możliwości finansowania budowy tej niezwykle potrzebnej szpitalowi i pacjentom inwestycji – mówi komendant Tański.
Podobnie ocenili spotkanie wiceminister Jankowski oraz gen. Dzięgielewski, zapewniając, że w najbliższym czasie resort podejmie decyzję na temat ewentualnego wsparcia dla szpitala.