Aktualności

2022-03-10

Odszedł prof. Telesfor Piecuch

Znakomity lekarz, wieloletni kierownik Kliniki Chirurgicznej, zmarł wczoraj w wieku 94 lat.
Prof. dr hab. n. med. Telesfor Władysław Piecuch, pułkownik w stanie spoczynku, zamierzał zostać pilotem, ale z powodu wady wzroku ostatecznie zdecydował się związać z medycyną. Nigdy nie żałował tego wyboru, bo jak sam twierdził, chirurgia stała się jego wielką pasją. Był absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, po ukończeniu którego pracował początkowo w szpitalach w Gorzowie Wielkopolskim, Krośnie Odrzańskim oraz w III Klinice Chirurgii Akademii Medycznej we Wrocławiu. W maju 1957 roku związał się na stałe z wojskiem i naszym szpitalem, pracując m.in. jako asystent prof. Tadeusza Orłowskiego, ówczesnego kierownika oddziału chirurgicznego Wojskowego Szpitala Okręgowego. Doktorat obronił dziesięć lat później, a jego promotorem był słynny prof. Wiktor Bross. Od 1978 kierował chirurgią w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym, pełniąc tę funkcję przez kolejne 16 lat. - Był świetnym, wymagającym szefem z ogromną wiedzą medyczną - wspomina dr n. med. Jerzy Pawełczyk.

W międzyczasie prof. Piecuch pracował min. jako Główny Chirurg Śląskiego Okręgu Wojskowego oraz, w ramach misji ONZ, kierownik oddziału chirurgii polowej i zastępcy komendanta szpitala w Ismailii w Egipcie.
Profesor był chirurgiem bardzo wszechstronnym, w ciągu 46 lat nieprzerwanej pracy, wykonał tysiące operacji. W latach 70. ub. wieku zainteresował się fenomenem jamy czasowej w ranach postrzałowych, czyniąc z tego temat swojej nagrodzonej przez Szefa Sztabu Generalnego pracy habilitacyjnej. Rozległe doświadczenia w tej dziedzinie zebrał w książce „Rana postrzałowa”, wydanej krótko przed śmiercią. Niemal do końca życia był bardzo aktywny, interesował się medycyną, śledził nowinki, często odwiedzał wychowanków i współpracowników z Kliniki Chirurgicznej 4. WSK. Jak wspomina obecny kierownik Kliniki, dr hab. n. med. Mariusz Chabowski, „wpadał na popołudniowe dyżury i barwnie opowiadał o swoim życiu podczas II wojny światowej i trudach pracy chirurga w pierwszych latach pracy zawodowej”.

Ostatnie pożegnanie Profesora odbędzie się 21 marca o godz. 12 na wrocławskim Kiełczowie.

W imieniu komendanta 4. WSK, płk. dr. n. med. Wojciecha Tańskiego oraz wszystkich pracowników naszego szpitala, składamy bliskim Pana Profesora wyrazy głębokiego współczucia.