Aktualności

2022-03-12

Rocznica wstąpienia Polski do NATO

Dzisiaj mija 23. rocznica przystąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

NATO jest międzynarodową organizacją opartą na sojuszniczym systemie bezpieczeństwa. Jej podstawowym celem jest zbiorowa ochrona wszystkich swoich członków i umacnianie  bezpieczeństwa międzynarodowego.

NATO powstało po II wojnie światowej jako przeciwwaga dla wojsk radzieckich stacjonujących w Europie Środkowej i Wschodniej. Działa w oparciu o tzw. traktat waszyngtoński (podpisany w 1949 roku), w którym na szczególną uwagę zasługuje artykuł piąty. Mówi on jasno, że każdy atak zbrojny z zewnątrz na jednego lub kilku członków Paktu, będzie traktowany jak atak na wszystkich sygnatariuszy umowy.

Członkami-założycielami NATO było 12 państw: USA, Wielka Brytania, Belgia, Kanada, Dania, Francja, Islandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Norwegia i Portugalia.

Polska przez wiele lat zabiegała o członkostwo w NATO - kamieniem milowym okazało się przystąpienie naszego kraju do programu Partnerstwa dla Pokoju, które zakładało wspólne z NATO ćwiczenia, udział w operacjach i konsultacje. Cel główny udało się osiągnąć 12 marca 1999 roku, gdy wspólnie z Czechami i Węgrami staliśmy się pełnoprawnymi członkami Paktu.

Obecnie Sojusz skupia 30 państw. Wspólnie realizujemy programy i inicjatywy wielonarodowe w ramach których nabywamy i doskonalimy zdolności istotne dla systemu bezpieczeństwa. Stanowi to przyczynek do bardziej efektywnego rozwoju i utrzymania zdolności obronnych w realiach ogromnych obciążeń związanych z uczestnictwem w operacjach międzynarodowych.

Ostatnie wydarzenia w Ukrainie dobitnie pokazują, jak słuszną decyzję podjęła Polska, wytrwale zabiegając przez lata o członkostwo w Pakcie Północnoatlantyckim. Na ostatnim spotkaniu liderów Sojusz podjął decyzję o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO - kilka tysięcy żołnierzy amerykańskich wraz z dodatkowym nowoczesnym sprzętem  strzeże obecnie naszej wschodniej granicy i wzmacnia naszą obronność.

Zdjęcia