Aktualności

2021-11-18

Wyróżnienie dla przyszłych chirurgów

Studenckie Koło Naukowe, działające w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym zajęło trzecie miejsce w rankingu organizacji studenckich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
W szranki organizacji i stowarzyszeń studenckich stanęło w roku akademickim 2020/21 blisko 30 kół naukowych, zrzeszających studentów zainteresowanych różnymi gałęziami medycyny. Wybierając najlepsze, gremia oceniające wzięły pod uwagę ich aktywność, wyrażoną m.in. w liczbie i jakości publikacji naukowych. „Nasze” SKN Specjalności Zabiegowych, którego opiekunem jest dr hab. n. med. Mariusz Chabowski, profesor UMW i kierownik Kliniki Chirurgicznej 4. WSK  uplasowało się na zaszczytnej trzeciej pozycji, tuż za kołem młodych dermatologów i psychiatrów. - Koło działa od kilku lat, zrzesza kilkudziesięciu studentów-zapaleńców, którzy naprawdę chcą się uczyć i są szczerze zainteresowani chirurgią. Regularnie, w niewielkich grupach lub pojedynczo przychodzą na blok operacyjny, podpatrują pracę doświadczonych lekarzy, a niekiedy - opisują i przedstawiają na konferencjach, co ciekawsze przypadki medyczne – wyjaśnia dr Chabowski.
Przewodniczącym SKN Specjalności Zabiegowych i jego dobrym duchem jest Jakub Klekowski, student ostatniego roku wydziału lekarskiego. - Jest bardzo zaangażowany, sumienny, wkłada wiele pracy w naszą działalność. Ja staram się tylko trochę pomóc i za wiele nie przeszkadzać – śmieje się dr Chabowski.
Dyplom, statuetkę oraz nagrodę pieniężną przedstawiciele Koła odebrali wczoraj (17 listopada) podczas uroczystego Dnia Studenta UMW.

Serdecznie gratulujemy!

Zdjęcia