Aktualności

2015-06-18

Terapia daremna błędem medycznym

Terapia, która jest daremna przeczy podstawowym zasadom etyki – mówił prof. Andrzej Kübler, podczas spotkania z lekarzami 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego.


Prof. Kübler, kierownik Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, wygłosił wykład na temat „postępowania wobec braku skuteczności podtrzymywania funkcji narządów u pacjentów oddziału intensywnej terapii”.  Podczas godzinnej prelekcji prof. Kübler mówił o prawnych i medycznych aspektach tzw. terapii daremnej, która nie prowadzi do uzyskania korzyści terapeutycznych, czyli przeżycia i wypisania pacjenta z oddziału intensywnej terapii.  – Taki sposób postępowania jest błędem  medycznym. Przeczy zasadzie dobroczynności, nieszkodzenia choremu, zasadzie sprawiedliwości oraz zasadzie poszanowania autonomii pacjenta – stwierdził.
Wybitny anestezjolog, w przeszłości wieloletni konsultant krajowy w tej dziedzinie, podkreślił, jak ważna jest w takich sytuacjach komunikacja z samym pacjentem lub jego rodziną. – Blisko 90 procent pacjentów nie może złożyć świadomego oświadczenia woli, dotyczącego ich leczenia, ze względu na ciężki stan kliniczny lub przyjmowane leki. Dlatego zawsze musimy znaleźć czas na wyczerpującą rozmowę z bliskimi chorego. Pamiętajmy, że większość konfliktów na linii lekarz-rodzina wynika właśnie z braku dostatecznych informacji – mówił profesor. 
Wykład zakończyła seria pytań ze strony słuchaczy. Za interesującą prelekcję podziękowali profesorowi Küblerowi organizatorzy spotkania: komendant 4. WSK, płk lek. Wojciech Tański oraz prof. Waldemar Banasiak, szef Ośrodka Chorób Serca.