Aktualności

2021-09-02

Kardiologia - zaproszenie na wirtualną konferencję

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji "Innowacje w niewydolności serca w zakresie teleopieki i terapii", która odbędzie się w dniach 7-10 września w wirtualnej przestrzeni amulet.care. Partnerem projektu jest 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu.
Wydarzenie poświęcone będzie nowoczesnemu podejściu do opieki nad pacjentem z niewydolnością serca, w którym wiodącą rolę pełni personel pielęgniarski i które łączy elementy programów opieki przewlekłej, nieinwazyjnej ocenie hemodynamicznej, nowych technologii, telekonsultacji specjalistycznych oraz telemonitoringu domowego. Podstawowym zadaniem teleopieki realizowanej według modelu AMULET jest optymalizacja leczenia i zapobieganie nieplanowym hospitalizacjom, w celu poprawy rokowania pacjentów i redukcji systemowych nakładów finansowych. 
W czasie naszej konferencji przedstawione zostaną efektu projektu „Nowy model opieki medycznej z wykorzystaniem nowoczesnych metod nieinwazyjnej oceny klinicznej i telemedycyny u chorych z niewydolnością serca – projekt AMULET”. Jego koncepcja powstała w gronie ekspertów polskiego konsorcjum naukowego i została wdrożona w ramach projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Konferencja odbędzie się w dniach 7-10 września 2021 r. w formule online pod adresem: amulet.care
Zachęcamy do bezpłatnej rejestracji i udziału w tym wydarzeniu.
Więcej o projekcie AMULET znajdą Państwo na stronie internetowej projektu
https://amulet.wim.mil.pl/