Aktualności

2021-07-27

Podziękowania dla dr. Zbigniewa Grzejdziaka

Po 38 latach pracy z 4. Wojskowym Szpitalem Klinicznym żegna się lek. Zbigniew Grzejdziak. Podczas uroczystego pożegnania, za wieloletni trud i miłą współpracę, dziękowali mu współpracownicy z Kliniki Chorób Wewnętrznych oraz kadra szpitala.
Doktor Grzejdziak jest absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej, Naukę w łódzkiej uczelni zakończył w 1971 roku. Jest specjalistą chorób wewnętrznych oraz gastroenterologii. Z naszym szpitalem związał się w 1983 roku i przez 19 lat pracował jako żołnierz zawodowy. Po przejściu do rezerwy nadal pomagał naszym pacjentom, będąc zatrudnionym w Klinicznym Oddziale Gastroenterologicznym.  
Za długie lata ciężkiej pracy przy łóżkach chorych dr. Grzejdziakowi podziękował komendant 4. WSK, płk dr n. med. Wojciech Tański. – Doceniam Pana pracę, zaangażowanie oraz fakt, że zawsze mogliśmy na Panu polegać. Zapewniam, że w przyszłości może Pan liczyć na nas wszystkich. Życzę jak najlepszego zdrowia, wielu pogodnych dni i zasłużonego odpoczynku – powiedział płk Tański.

Fot. Aureliusz Nowacki

Zdjęcia