Aktualności

2021-05-12

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

Z okazji przypadającego dzisiaj Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, ale przede wszystkim życzenia jak najlepszego zdrowia, pogody ducha i satysfakcji z wykonywanej pracy.
Zawód pielęgniarki i położnej, jako jeden z nielicznych, wiąże się ze służbą drugiemu człowiekowi. Zawsze jest trudny fizycznie i psychicznie, zmusza do poświęceń, wyczerpuje, a tylko niekiedy przynosi ogromną radość, wynikającą ze skutecznego pomagania innym. W imieniu wszystkich pacjentów oraz własnym dziękuję Państwu za tę służbę i z całego serca życzę powodzenia w życiu zawodowym oraz prywatnym.
Z wyrazami szacunku,

 

Płk dr n. med. Wojciech Tański
Komendant 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego
Z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu   

* Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych serdeczne życzenia oraz kwiaty przekazali Paniom Pielęgniarkom płk lek. Artur Wieraszko, zastępca komendanta ds. lecznictwa szpitalnego, płk mgr inż. Marek Oryszczak, zastępca komendanta ds. obwodu profilaktyczno-leczniczego oraz lek. Andrzej Badura, kierownik lecznictwa otwartego.

 

Zdjęcia