Aktualności

2021-05-10

Miłe podziękowanie za służbę na Okęciu

Po dwóch miesiącach pracy w wojskowym szpitalu tymczasowym na Okęciu mjr lek. Paweł Wiśniewski wrócił do pracy w macierzystym oddziale 4. WSK.
Tymczasowy szpital wojskowy dla chorych na COVID-19 został przygotowany jesienią ub. roku w 1. Bazie Lotnictwa Transportowego na warszawskim Okęciu. Pacjentów zaczął przyjmować podczas trzeciej fali pandemii, a nasz anestezjolog  mjr Paweł Wiśniewski został do niego oddelegowany na początku marca. – Początkowo pacjentów nie było zbyt wielu, ale później stopniowo ich przybywało. W najtrudniejszym okresie mieliśmy pod opieką ponad stu chorych – mówi mjr Wiśniewski. Personel składający się z żołnierzy zawodowych: lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych uzupełniali medycy cywilni.
Po prawie dwóch miesiącach pracy w Warszawie nasz lekarz wrócił do macierzystego oddziału z bagażem nowych doświadczeń oraz dyplomem, którym komendant wojskowego szpitala tymczasowego oraz dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego podziękowali  za „ofiarną służbę, trud i poświęcenie, za wielkie serce i życzliwość okazywaną pacjentom w trudnym czasie walki z pandemią COVID-19”.