Aktualności

2021-04-30

Decyzje Ministerstwa Obrony Narodowej

Podczas czwartkowego spotkania kadry kierowniczej oraz pracowników 4. WSK przedstawiono najnowsze informacje dotyczące zmian personalnych.
Jako pierwszą odczytano decyzję Ministra Obrony Narodowej o wyznaczeniu komendanta 4. WSK, płk. dr. n. med. Wojciecha Tańskiego na kolejną, trzyletnią kadencję. Będzie to trzecia już kadencja płk. Tańskiego, któremu misję prowadzenia naszej placówki powierzono w styczniu 2015 roku.
Kolejnymi punktami odprawy było przekazanie listu gratulacyjnego od Ministra Obrony Narodowej pielęgniarce oddziałowej Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, mgr Annie Woźniak oraz wręczenie złotych, srebrnych i brązowych medali za zasługi dla obronności kraju 14 pracownikom cywilnym 4. WSK.
Zebranych zapoznano także z rozkazami personalnymi dyrektora departamentu kadr. Ppłk lek. Artur Chwojnicki przez kolejne trzy lata będzie kierował Klinicznym Oddziałek Dermatologiczno-Wenerologicznym, natomiast ppłk dr n. med. Grzegorz Pakuła został wyznaczony na stanowisko zastępcy ordynatora Klinicznego Oddziału Traumatologii Narządu Ruchu.
Ostatnią zmianą kadrową okazało się pożegnanie ppłk lek. stom. Beaty Toczewskiej, która z końcem kwietnia przeszła do rezerwy.
Gratulujemy awansów i wyróżnień!  

Fot. Aureliusz Nowacki

Zdjęcia