Aktualności

2012-08-03

Serce zoperowali hybrydowo. Z sukcesem!

Połączone zespoły kardiochirurgów i kardiologów interwencyjnych 4. WSK przeprowadziły pierwszą w Polsce operację hybrydową wszczepienia zastawki aortalnej.

63-letni pacjent ze Strzelina, który wiele lat temu przebył operację wszczepienia by-passów , z krytycznie ciasnym, bezpośrednio zagrażającym życiu zwężeniem zastawki aortalnej, był leczony w Klinice Kardiologii Ośrodka Chorób Serca. Podstawową formą leczenia jest w takim wypadku operacja kardiochirurgiczna, polegająca na otwarciu klatki piersiowej i wszczepieniu sztucznej zastawki. Kardiochirurdzy zdyskwalifikowali jednak pacjenta z tego zabiegu z powodu olbrzymiego ryzyka uszkodzenia by-passów.

W takiej sytuacji alternatywą jest wszczepienie sztucznej zastawki aortalnej bez otwierania klatki piersiowej. Zabieg wykonują kardiolodzy interwencyjni w pracowni cewnikowania serca, wszczepiając zastawkę nie poprzez otwarcie klatki piersiowej, a z użyciem cewnika doprowadzonego do serca z tętnicy udowej. Niestety, z powodu rozsianej miażdżycy, było to zbyt ryzykowne.
Lekarze 4. WSK zdecydowali się na zabieg hybrydowy. Zespół kardiochirurgów (kierownik Kliniki dr Jacek Skiba) wykonał małe cięcie górnej części mostka odsłaniając aortę, a zespół kardiologów interwencyjnych, którym szefował prof. Krzysztof Reczuch, kierownik Centrum Interwencyjnego Leczenia Chorób Serca i Naczyń) nakłuł aortę bezpośrednio i dokonał przezcewnikowego wszczepienia zastawki.

Operacja zakończyła się po godzinie  pełnym sukcesem. – Wreszcie zacznę normalne życie. Marzę o wyjściu do lasu na grzyby – mówił wzruszony pacjent kilka dni po zabiegu.
Był to pierwszy w Polsce i najprawdopodobniej trzeci na świecie zabieg przezcewnikowego wszczepienia zastawki aortalnej u pacjenta z czynnymi by-passami z dojścia aortalnego.

MK, 2 sierpnia 2012 r.