Aktualności

2015-04-29

Cyfrowe archiwum prawie gotowe

Już wkrótce dokumentacja medyczna naszych pacjentów będzie archiwizowana w formie elektronicznej. W praktyce oznacza to, że będzie lepiej chroniona i szybciej dostępna.

Po niecałych dwóch latach intensywnej pracy, w czerwcu 2015 roku zakończy się realizacja projektu „Dolnośląskie e-Zdrowie etap 3 – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna”. Projekt współfinansuje Unia Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Jego całkowita wartość przekracza 5,29 mln zł, a dofinansowanie aż 3,65 mln zł.
Istotą prac jest stworzenie i wdrożenie systemów prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (zgodnej z ustawą z 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia) oraz regionalnej platformy wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej wraz ze stworzeniem infrastruktury niezbędnej do ich uruchomienia, a także możliwości udostępniania informacji o zdarzeniach medycznych do platformy ogólnopolskiej (tzw.P1).
4. Wojskowy Szpital Kliniczny przystąpił do realizacji projektu na zasadach partnerstwa, wspólnie z Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, Specjalistycznym Szpitalem Ginekologiczno–Położniczym im. E. Biernackiego w Wałbrzychu oraz Zespołem Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich – S.P. Z.O.Z. W każdej z tych placówek trwają prace związane z przygotowaniem do realizacji usługi regionalnej, rozbudową infrastruktury IT oraz oprogramowania  i wdrożeniem elektronicznej dokumentacji medycznej.
Najważniejszym elementem systemu regionalnego ma być regionalne archiwum dokumentacji medycznej - swoiste centrum bezpieczeństwa dla systemów. Będzie ono w stanie świadczyć usługi składowania dokumentacji medycznej dla mniejszych jednostek, które nie posiadają „magazynu” dokumentacji cyfrowej.