Aktualności

2020-09-18

Wspomnienie o mgr. Adamie Smołce

Z głębokim żalem informujemy, że w środę 16.09.2020, w wieku 50 lat, zmarł mgr Adam Smołka – znakomity kolega i wspaniały człowiek.

Mgr Smołka był specjalistą z zakresu perfuzji, związany stale z Kliniką Kardiochirurgii Ośrodka Chorób Serca 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. W 4. WSK pracował w latach 2003–2020, pełniąc obowiązki Kierownika Zespołu Perfuzjonistów. Aktywnie pomagał w organizacji Kliniki, tworząc zespół perfuzjonistów. Przez wiele lat pełnił funkcję Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Perfuzjonistów, którego był jednym ze współzałożycieli. Stworzył Ramowy Kurs Kwalifikacyjny dla adeptów perfuzji, zasiadał w komisjach egzaminacyjnych, służył głosem doradczym podczas rozmów w Ministerstwie Zdrowia. Brał aktywny udział we wszystkich najważniejszych kongresach, sympozjach naukowych, szkoleniach krajowych i zagranicznych. Był stałym członkiem zespołu przeszczepowego wątroby w Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Śl. UM w Katowicach. Aktywny propagator techniki pozaustrojowego wspomagania krążenia i oddychania – ECMO.

Zawsze Był gotowy pomagać innym. Współpracownicy z Ośrodka Chorób Serca 4.WSK zapamiętają Go jako merytorycznego specjalistę, człowieka koleżeńskiego i empatycznego.