Aktualności

2020-06-30

Zmiany, zmiany, zmiany...

Płk dr n. med. Sławomir Powierża pożegnał się dzisiaj z mundurem. Na stanowisku zastępcy komendanta ds. lecznictwa szpitalnego zastąpi go ppłk lek. Artur Wieraszko. Do stopnia podpułkownika awansował natomiast mjr lek. Maciej Banasiak.
Dzisiejsza odprawa z kadrą 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego zgromadziła kilkadziesiąt osób, które chciały pożegnać odchodzącego do rezerwy dr. Powierżę. – Dziękuję, Sławku, za sumienną, dobrą współpracę i wszelkie pozytywne działania, które powodują, że nasz szpital  ciągle się rozwija i zajmuje tak ważne miejsce na mapie polskiej  i dolnośląskiej ochrony zdrowia – mówił komendant 4. WSK, płk dr n. med. Wojciech Tański. – Twoje odejście ze służby jest szczególnym momentem także dla mnie. Przyszliśmy do szpitala w tym samym czasie, po kilkunastu latach rozpoczęliśmy ścisłą współpracę w kierownictwie naszej placówki, a teraz się żegnamy. Na szczęście niezupełnie - dodał płk Tański, informując, że na nowym stanowisku dr Powierża będzie koordynował szereg działań administracyjno-medycznych.
Płk Powierża jest absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. W 1995 roku ukończył ją z pierwszą lokatą i pracował jako asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Ginekologii i Położnictwa Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Trzy lata później rozpoczął pracę w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym. Jest specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii. Pracował w oddziale intensywnej opieki medycznej oraz zaburzeń rytmu serca, m.in. jako zastępca ordynatora. Trzy lata temu został powołany na stanowisko zastępcy komendanta 4. WSK ds. lecznictwa szpitalnego. - Sądziłem, że pożegnanie z mundurem będzie łatwiejsze, a jednak emocje dały o sobie znać – przyznał nieco wzruszony dr Powierża. - Dziękuję wszystkim za współpracę i wierzę, że jeszcze wiele razem osiągniemy.
Nowym, czasowo pełniącym obowiązki zastępcy komendanta, został ppłk lek. Artur Wieraszko, który jednocześnie nadal będzie kierował Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym.
Powody do satysfakcji ma także ordynator Klinicznego Oddziału Intensywnej Terapii Kardiologicznej, lek. Maciej Banasiak. Decyzją ministra obrony narodowej został awansowany na stopień podpułkownika. – Oddziałem zacząłem kierować w trudnym momencie, ale dzięki pomocy komendy oraz kierownictwa Ośrodka Chorób Serca udało mi się zbudować wartościowy zespół. Zrobimy wszystko, by jak najlepiej służyć naszym pacjentom – mówił ppłk Banasiak.

Zdjęcia