Aktualności

2020-06-22

Nowe zasady w poradniach specjalistycznych

Po przerwie spowodowanej pandemią, wznowiliśmy udzielanie świadczeń bezpośrednich w poradniach specjalistycznych. Ze względu na istniejące nadal ryzyko rozprzestrzeniania się COVID-19, w trosce o naszych Pacjentów oraz personel medyczny, wprowadziliśmy nowe zasady rejestracji oraz pobytu w przychodni.
1. Przy rejestracji do poradni specjalistycznych zalecamy kontakt telefoniczny - nr tel. 261 660 555.
2. Wizyty w poradniach specjalistycznych realizowane są planowo, zgodnie z ustalonym terminem. Prosimy przychodzić nie wcześniej niż 10 minut przed wizytą. Możliwe, że zostaną Państwo poproszeni o oczekiwanie przed budynkiem - jeżeli w przychodni będzie przebywać zbyt dużo osób lub przedłuży się wizyta poprzedniego pacjenta.
3. Na wizyty lekarskie Pacjenci zobligowani są przychodzić pojedynczo. Wyjątek stanowią osoby niepełnoletnie oraz osoby z niepełnosprawnością.
4. Każdy wchodzący do budynku będzie miał wykonany pomiar temperatury ciała. Temperatura powyżej 37,2°C wykluczy możliwość odbycia wizyty.
5. Każdy Pacjent ma obowiązek noszenia maseczki ochronnej podczas całego pobytu w naszej placówce.
6. Każdy Pacjent ma obowiązek dezynfekcji rąk – dozowniki z płynem dezynfekującym są dostępne na każdym piętrze.
7. Prosimy o zachowanie odstępu 1,5 metra między osobami.
8. Prosimy nie przemieszczać się po budynku bez wyraźnej potrzeby.
9. Sugerujemy, aby szczególnie osoby starsze korzystały z wizyt w placówce tylko w sytuacjach pilnych, wymagających bezpośredniego kontaktu.

Bardzo dziękujemy za zrozumienie i przestrzeganie powyższych zasad!